Siapa?

Seorang hamba.
Umar Zakir Abdul Hamid.

Youtube Rasmi Pena Maya
Youtube Kedua Pena Maya
Tumblr Pena Maya
Twitter Rasmi Pena Maya
Instagram Rasmi Pena Maya
E-Mail Rasmi Pena Maya
Google Plus Pena Maya

Semua yang dipapar merupakan Karya Asli.
Melainkan jika dinyatakan.
Mahu kongsi?Diizin,tapi perlu letak Kredit.